/

1. август 2023.

Обука наставника који се упућују на рад у иностранству

Завод за унапређивање образовања и васпитања и Министарство просвете Републике Србије организовали су и одржали системску обуку за наставнике који се упућују на рад у иностранству и остварују образовно-васпитни рад на српском језику за ученике српског порекла, који привремено или трајно живе у иностранству, а који су се изјаснили за овај вид наставе. Обука је одржана 27. и 28. јула 2023. у Хотелу М у Београду. Програм је обухватао садржаје који се односе на организациона и друга специфична питања наставне праксе, а који ће наставницима помоћи у припремању, организовању, оптимализацији и рационализацији комплексног образовно-васпитног рада у иностранству, пружити помоћ у активизацији и дидактичко-методичкој операционализацији теоријских знања, у испољавању и подстицању што вишег степена самосталности и креативности свих учесника процеса и олакшати им сналажење у различитим, конкретним наставним ситуацијама.

Наставницима су успех у раду пожелели министарка просвете проф. др Славица Ђукић Дејановић и први потпредседник Владе и министар спољних послова Ивица Дачић. Предавачи на обуци, били су стручњаци из Министарства просвете, Завода за унапређивање образовања и васпитања, академске заједнице и наставне праксе. Наставници који имају праксу рада у иностранству, пренели су своја драгоцена искуства новоaнгажованим колегама, откривајући им широк репертоар знања и вештина, неопходних за одговорно и стручно остваривање образовно-васпитног рада.

Општи циљ програма јесте унапређивање предметно методичких, дидактичких, педагошких и психолошких компетенција наставника, за рад у комбинованом одељењу, за примену тематске и пројектне наставе, као и за примену индивидуализованог приступа настави.

*Садржаји чланака које су креирали наставници у дијаспори не морају нужно одражавати ставове Министарства просвете и Завода за унапређивање образовања и васпитања