Наставници

Ресурси за наставу и учење

Циљ основног образовања и васпитања у иностранству је развијање свести о сопственом националном и културном идентитету учењем српског језика и упознавањем са највреднијим делима српске културне баштине, као и подстицање одржавања трајних веза с отаџбином.

html

Правилник о остваривању образовно-васпитног рада у иностранству

Овим правилником уређује се посебан програм основног образовања и васпитања у иностранству, начин вођења евиденције и издавање јавних исправа, посебни услови за наставнике и координаторе, обезбеђивање и начин исплате средстава за плате наставника и координатора, организација образовно-васпитног рада у иностранству у случају непосредне ратне опасности, ратног стања, ванредног стања или других ванредних околности, као и друга питања од значаја за остваривање образовно-васпитног рада у иностранству.
Величина 52.47 KB
Број преузимања: 69
Датум постављања: 2. фебруар 2024.
pdf

Приручник за наставнике који остварују образовно-васпитни рад у иностранству

Величина 3.77 MB
Број преузимања: 163
Датум постављања: 2. фебруар 2024.

Допунске школе у иностранству

Страница посвећена допунским школама на сајту Министартва просвете

Веб сајтови наставника из дијаспоре

Час по час

Електронска колекција наставних материјала настала као резултат тежње да се заједничким радом унапреди наставни процес.
Посети

Образовни круг

Циљ пројекта је вежбање језичких компетенција уз вршњачко учење и упознавање са културом и традицијом Србије и Француске.
Посети

*Садржаји веб сајтова које су креирали наставници у дијаспори не морају нужно одражавати ставове Министарства просвете и Завода за унапређивање образовања и васпитања.